Περιγραφή

Antenna Extension Lead 100cm
Επέκταση κεραίας 100cm