Περιγραφή

Antenna Extension Lead 50cm
Επέκταση κεραίας 50cm