Περιγραφή

Bass Tube
Διαθέσιμες διαστάσεις:
75mm
90mm
105mm
Τιμή τεμαχίου