Περιγραφή

Ασφάλεια Γραμμής Τύπου Mini ANL
Συσκευασία των πέντε τεμαχίων
Κατάλληλη ασφαλειοθήκη BFH42