Περιγραφή

Ενωτήρας τεσσάρων επαφών Αρσενικό / Θηλυκό