Περιγραφή

Κατανεμητής Ρεύματος
Είσοδος 1 x 0Ga
Έξοδος 2 x 8Ga
2 x 4Ga
2 x 2Ga