Περιγραφή

Ασφαλειοθήκη ANL Αδιάβροχη
Είσοδος 0-2Ga
Έξοδος 0-2Ga
Κατάλληλες ασφάλειες BAF 100 – 300 Amp