Περιγραφή

Ασφαλειοθήκη Αδιάβροχη
Είσοδος 4 – 8Ga
Έξοδος 4-8Ga
Κατάλληλες ασφάλειες FU 30 – 80 Amp