Περιγραφή

Ασφαλειοθήκη Mini ANL Αδιάβροχη
Είσοδος 4 – 8Ga
Έξοδος 4-8Ga
Κατάλληλες ασφάλειες mini ANL 40 – 100 Amp