Περιγραφή

Διπλή Ασφαλειοθήκη / Κατανεμητής ρεύματος
Είσοδος 3 x 4Ga
Έξοδος 2 x 8Ga
Κατάλληλες ασφάλειες τύπου mini ANL Fuse 40 – 100 Amp