Περιγραφή

Τριπλή Ασφαλειοθήκη / Κατανεμητής ρεύματος
Είσοδος 4Ga x 3
Έξοδος  8 Ga x 3
Κατάλληλες ασφάλειες τύπου mini ANL Fuse 40 – 100 Amp