Περιγραφή

5m 4απλό Διπλής Θωράκισης RCA από 99% χαλκό