Περιγραφή

5m Τριπλής Θωράκισης RCA από 99% χαλκό.
Επίχρυσα βύσματα RCA τύπου TIFFANY για απόλυτη εφαρμογή.