Περιγραφή

Clifford 7145X Ανταλλακτικό Χειριστήριο 

Clifford ανταλλακτικό Χειριστήριο.