Περιγραφή

Διεθνής Ηλεκτρική κεραία με 13 διαφορετικές “κεφαλές”