Περιγραφή

Bizzar Πρόσοψη R/CD-Οθόνης για:

Fiat 500X 2015 – 2016

*Σημείωση – Το interface διατηρεί το μενού ρυθμίσεων του αυτοκινήτου, τα ηχητικά και προειδοποιητικά σήματα.