Περιγραφή

Ο αισθητήρας κλίσης 507M

Χρησιμοποιείται για να συμπληρώσει το επίπεδο ασφάλειας που παρέχεται από τους υπάρχοντεςαισθητήρες που βρίσκονται στα περισσότερα συστήματα συναγερμού. Ο αισθητήραςκλίσης ανιχνεύει πότε το όχημα ανασηκώνεται σε μια προσπάθεια απομάκρυνσης τωντροχών ή τράβηγμα του όχημα.Το 507M είναι σε θέση να αναφέρει ανεξάρτητα τις αρχικές γωνίες κλίσης τουοχήματοςκατά την οποία το όχημα είναι σταθμευμένο, εξασφαλίζοντας την όσο τοδυνατόν ακριβέστερη ανίχνευση κλίσης.