Περιγραφή

ΒΑΣΗ SMART mod. 2010-2015 για εγκατάσταση οθόνης όταν είναι τοποθετημένο εργοστασιακό NAVI ή RADIOCD