Περιγραφή

Βάση  Toyota για τοποθέτηση οθόνης ΟΕΜ AN7071