Περιγραφή

Μεταλλική βάση 2DIN

Εσωτ. διάσταση : 183x103mm

Εξωτ. διάσταση : 188x108mm