Περιγραφή

Aισθητήρας κίνησης υπερήχων με ρύθμιση ευαισθησίας, άμεση σύνδεση με KEETEC TS 13, Τ CAN, Τ CAN R.